Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:11313gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Augusiak Emilia przewodnicząca 05.02.1967 - 15.03.1970
Bartoszewski Stanisław wiceprzewodniczący 16.01.1977 - 15.03.1997
Bobiński Zbigniew sekretarz 12.03.2005 - 9.05.2009
Bogucka Halina sekretarz 15.04.1973 - 11.03.1989
    07.11.1992 - 15.03.1997
  sekretarz 15.03.1997 - 24.03.2001
Borkowski Szczepan   13.12.1964 - .........1965
Czabanowska Emilia sekretarz 13.12.1964 - 05.02.1967
Czapliński Jerzy sekretarz 05.02.1967 - 15.03.1970
Derliński Ryszard   10.03.1974 - ..........1974
Długosz Helena   16.02.1985 - 15.03.1997
  wiceprzewodnicząca 15.03.1997 - 24.03.2001
  wiceprzewodnicząca 24.03.2001 - 12.03.2005
Dołek Zbigniew   13.12.1964 - ..........1966
Drulik Alicja   27.02.1972 - 15.04.1973
Dyka Czesław   16.01.1977 - .........1977
Dziarski Janusz   10.03.1974 - 16.01.1977
Iskrzycka-Czech Teresa   15.03.1997 - 24.03.2001
Jędrysik Jerzy   16.01.1977 - 16.02.1985
Kaczmarek Edmund   15.03.1970 - ..........1971
Karliński Witold   05.02.1967 - 15.03.1970
Kobusiński Zbigniew   11.03.1989 - 07.11.1992
Kociatkiewicz Marek przewodniczący 15.01.1960 - 05.04.1964
Wiceprzewodn.   05.04.1964 - 13.12.1964
Kosmowski Czesław wiceprzewodniczący 13.12.1964 - 05.02.1967
Kostka Bogdan   15.04.1973 - 10.03.1974
Kościerzyńska-Siekan Grażyna wiceprzewodniczący 9.05.2009 -
Kotarba Halina   05.04.1964 - 13.12.1964
Kuch Tadeusz przewodniczący 15.03.1997 - 24.03.2001
  przewodniczący 24.03.2001 - 12.03.2005
Kucharski Jan przewodniczący 11.03.1962 - 05.04.1964
    05.04.1964 - 05.02.1967
Kuźnicz Lidia   11.03.1962 - 13.12.1964
Lewandowski Kazimierz   14.01.1960 - 11.03.1962
Marcinkowski Henryk   27.02.1972 - 15.04.1973
Musiał Jerzy   15.03.1970 - ..........1971
Nawrot Józef   27.02.1972 - 15.04.1973
  wiceprzewodniczący 15.04.1973 - 16.01.1977
Nowicka Maria   13.12.1964 - 05.02.1967
  wiceprzewodniczący 05.02.1967 - 15.03.1970
Pikuziński Edmund   14.01.1960 - 11.03.1962
Powroźnicka Joanna   24.03.2001 - 12.03.2005
Siczek Anastazja przewodnicząca 15.03.1970 - 27.02.1972
  16.01.1977 - 31.12.1980
Sikorski Witold   24.03.2001 - 12.03.2005
Sobolewska Leonarda   15.03.1997 - 24.03.2001
Stanisz Zdzisław   07.03.1981 - 11.03.1989
  sekretarz 11.03.1989 - zm. 1995
Stańczyk Longina sekretarz 24.03.2001 - 12.03.2005
  przewodnicząca 12.03.2005 - 9.05.2009
Stańczyk Longina sekretarz 9.05.2009 - 16.03.2013
Stąchór Stanisław   05.04.1964 - 13.12.1964
Szych Sławomir wiceprzewodniczący 12.03.2005 - 9.05.2009
Tarasow Wiktor przewodniczący 16.01.1977 - 15.03.1997
Wasilewska Bogumiła przewodniczący 9.05.2009 -
Wojtych Janusz   05.02.1967 - 15.03.1970
Zawadzki Tadeusz przewodniczący 27.02.1972 - 16.01.1977
Zielonka Jadwiga   27.02.1972 - 10.03.1974


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2019