Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:11313gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Anyszkiewicz Wacław   11.03.1962 - __.__.1963
Banaszyk Jan członek prezydium 27.02.1972 - 07.03.1981
Barczuk Mirosław   15.03.1997 - 14.04.1997
Barlik Krzysztof   02.12.1981 - 15.02.1982
  skarbnik 15.02.1982 - 07.11.1992
Bielat Ryszard wiceprezes 10.03.1974 - 06.05.1975
Bielicki Krzysztof   24.03.2001 - 12.03.2005
Borowska Grażyna   16.02.1985 - 11.03.1989
Borkowski Szczepan   11.03.1989 - 07.11.1992
Borowski Władysław   11.03.1962 - 05.04.1964
Breliński Roman   16.02.1985 - 07.11.1992
Brzeziński Tadeusz   16.01.1977 - 07.03.1981
  skarbnik 07.03.1981 - 15.02.1982
  wiceprezes 15.02.1982 - 26.01.1987
Brzeziński Wojciech   27.02.1972 - 10.03.1974
  członek prezydium 10.03.1974 - 16.01.1977
  członek prezydium 16.02.1985 - 11.03.1989
  wiceprezes 16.01.1977 - 07.03.1981
  wiceprezes 11.03.1989 - 11.05.1989
  wiceprezes 12.03.2005 - 9.05.2009
Brzeziński Radosław wiceprezes 9.05.2009 -
Budnik Jerzy wiceprezes 11.03.1989 - 24.03.2001
  wiceprezes 24.03.2001 - 12.03.2005
Chylewska Barbara   07.11.1992 - 15.03.1997
Cichosz Teofil cz. prezydium 10.03.1974 - 16.01.1977
Cichy Lechosław   10.03.1974 - 16.01.1977
Ciechanowski Marian   07.03.1981 - 16.02.1985
Cudzik Danuta członek prezydium 16.02.1985 - 07.11.1992
  skarbnik 07.11.1992 - 24.03.2001
  skarbnik 24.03.2001 - 12.03.2005
  sekretarz 9.05.2009 -
Cuprych Edward   13.12.1964 - __.__.1966
Cymbałko Daria członek prezydium __.__.1968 - 15.03.1970
Czapliński Jerzy   04.10.1966 - 05.02.1967
Czerwonka Jan wiceprezes 15.03.1970 - 23.06.1970
Deluga Włodzimierz   27.02.1972 - 10.03.1974
Dembowiecka Teresa   07.03.1981 - 11.03.1989
Derliński Ryszard wiceprezes 27.02.1972 - 10.03.1974
Drabent Czesław   07.03.1981 - 26.01.1987
  wiceprezes 26.01.1987 - 07.11.1992
Drozdowski Henryk członek prezydium 11.03.1989 - 07.11.1992
  wiceprezes 07.11.1992 - 15.03.1997
Drużba Zbigniew wiceprezes 05.02.1967 - __.__.1968
Flens Paweł   13.12.1964 - 05.02.1967
Frankowski Jerzy skarbnik 11.03.1962 - __.__.1963
    __.__.1963 - 05.04.1964
Gabriel Wojciech 07.03.1981 - 16.02.1985
Gajewski Józef   11.03.1962 - 05.04.1964
Gąsiorowski Józef wiceprezes 13.12.1964 - 05.02.1967
    05.02.1967 - 15.03.1970
    16.01.1977 - 16.02.1985
Gierszewski Grzegorz wiceprezes 16.01.1977 - 07.03.1981
  członek prezydium 07.03.1981 - 15.02.1982
Iskrzycka Teresa   11.03.1989 - 07.11.1992
Jacewicz Roman   11.03.1989 - 24.03.2001
    24.03.2001 - 12.03.2005
Jasiecki Bolesław wiceprezes 11.03.1962 - __.__.1963
Jędrysik Jerzy wiceprezes 15.03.1971 - 27.02.1972
  sekretarz 27.02.1972 - 16.01.1977
  członek prezydium 16.01.1977 - 07.03.1981
Kaczanowski Aleksander   16.01.1977 - 15.02.1982
  członek prezydium 15.02.1982 - 11.03.1989
Kaczmarek Edmund   16.01.1977 - 07.03.1981
Kamys Antoni wiceprezes 27.02.1972 - 10.03.1974
  sekretarz 16.01.1977 - 20.06.1978
Kapek Krystyna   05.02.1967 - 15.03.1970
Kliczewska Irena wiceprezes 14.01.1960 - 11.03.1962
Klimczyk Stefan wiceprezes 13.12.1964 - 05.02.1967
Kmieciak Włodzimierz   14.01.1960 - 05.04.1964
  wiceprezes 05.04.1964 - 13.12.1964
Knut Jan skarbnik 05.02.1967 - 16.01.1977
Kołodziejczyk Eugeniusz   11.03.1962 - 05.04.1964
Konarski Bernard wiceprezes 07.03.1981 - 16.02.1985
Konwicka Lidia   14.01.1960 - 11.03.1962
Kosmowski Czesław   11.03.1962 - 05.04.1964
  członek prezydium 05.04.1964 - 13.12.1964
Kostka Bogdan członek prezydium 05.02.1967 - 15.03.1970
  wiceprezes 15.03.1970 - 15.03.1971
Korczak Józef   15.03.1970 - 27.02.1972
    10.01.1974 - 11.03.1989
Kotula Bożena   13.12.1964 - 05.02.1967
Kozyra Krystyna   16.01.1977 - 07.03.1981
Król Ewa (Gierszewska)   15.03.1970 - 10.03.1974
Krupiński Zygmunt wiceprezes 10.03.1974 - 16.01.1977
Kruszczyński Marcin skarbnik 9.05.2009 -
Kulig Franciszek   15.03.1970 - 16.01.1977
Kulińska Józefa członek prezydium 13.12.1964 - __.__.1966
Kurkowiak Krzysztof członek prezydium 27.02.1972 - 11.06.1973
Kurtiak Marian wiceprezes 12.03.2005 - 9.05.2009
Lewicki Ryszard   12.03.2005 - 9.05.2009
Lorenc Zygmunt   05.02.1967 - __.__.1968
Łękowski Andrzej   12.03.2005 - 9.05.2009
Łominski Antoni   07.03.1981 - 16.02.1985
Mackojć Irena sekretarz 24.03.2001 - 12.03.2005
Magiera Marek   11.03.1989 - 07.11.1992
Majewski Jan   15.03.1970 - 27.02.1972
Maniowski Stanisław   13.12.1964 - 05.02.1967
Marcinkiewicz Helena   13.12.1964 - 10.03.1974
    07.03.1981 - 07.11.1992
Marcinkiewicz Marek   07.03.1981 - 16.02.1985
Marcinkowski Henryk sekretarz 20.06.1978 - 07.03.1981
  sekretarz 15.04.1981 - 07.06.1982
    07.06.1982 - 23.01.1984
Mazurek Janusz   11.03.1989 - 15.03.1997
Mąkinia Józef   16.01.1977 - 07.03.1981
Melniczuk Antonina   24.03.2001 - 12.03.2005
Mielnikiewicz Eugeniusz   16.01.1977 - 07.03.1981
    15.03.1997 - 24.03.2001
  wiceprezes 24.03.2001 - 12.03.2005
Mieżejewska Bogumiła (Wieczorek)   10.03.1974 - 16.01.1977
Mokrzycki Franciszek   11.03.1962 - 05.04.1964
Molenda Krzysztof   15.03.1997 - 24.03.2001
Morawski Władysław członek prezydium 15.03.1970 - 27.02.1972
Morzuch Gerard   07.03.1981 - 16.02.1985
Mrówczyński Józef członek prezydium 05.02.1967 - 26.06.1968
  wiceprezes 27.06.1968 - 15.03.1970
    15.03.1970 - 27.02.1972
Myszkier Feliks skarbnik 14.01.1960 - 11.03.1962
Myśliwiec Wiesław członek prezydium 27.02.1972 - 10.03.1974
    10.03.1974 - 16.01.1977
Nakielny Krystian   16.02.1985 - 11.03.1989
Nawrocki Jerzy   11.03.1989 - 07.11.1992
    07.11.1992 - 15.03.1997
Nowicki Wacław członek prezydium 16.01.1977 - 07.03.1981
  sekretarz 07.06.1982 - 07.06.1999
Orczyńska Zofia   15.03.1970 - 27.02.1972
Orłowska Wanda sekretarz 15.03.1970 - 06.02.1971
Orłowski Zbigniew   16.02.1985 - 24.03.2001
    24.03.2001 - 12.03.2005
    12.03.2005 - 9.05.2009
Otto Roman   10.03.1974 - 16.01.1977
Owczarek Barbara   11.03.1989 - 07.11.1992
Panek Czesław   07.03.1981 - 11.03.1989
Perlak Bolesław   05.04.1964 - 13.12.1964
Piłkowski Bogdan   16.02.1985 - 11.03.1989
Podwińska Danuta   15.03.1997 - 24.03.2001
Polańczyk Stanisław członek prezydium 15.02.1982 - 16.02.1985
  wiceprezes 16,02,1985 - 07.11.1992
Pszczuk Czesław   05.02.1967 - 15.03.1970
Ragan Eugeniusz   07.03.1981 - 16.02.1985
Rolewski Romuald   05.04.1964 - 13.12.1964
Rokaszewski Robert   07.03.1981 - 02.12.1981
Rolewski Kazimierz członek prezydium 13.12.1964 - 05.02.1967
    05.02.1967 - 15.03.1970
Róg Mieczysław członek prezydium 10.03.1974 - 16.01.1977
  wiceprezes 16.01.1977 - 14.09.1981
Rynkiewicz Alfred   16.01.1977 - 16.02.1985
Rzepecki Józef   14.01.1960 - 11.03.1962
Rzepka Aleksander   16.01.1977 - 07.03.1981
Siczek Anastazja sekretarz 14.01.1960 - 11.03.1962
    05.04.1964 - 01.08.1964
  sekretarz 01.08.1964 - 13.12.1964
  członek prezydium 13.12.1964 - 15.03.1970
Siegieda Radosław wiceprezes 9.05.2009 -
Sierocińska Maria członek prezydium 10.03.1974 - 16.01.1977
skarbnik 16.01.1977 - 07.03.1981
Sikora Jan   11.03.1989 - 07.11.1992
Skwierawski Paweł   12.03.2005 - 9.05.2009
Sołtysik Stefan   07.03.1981 - 16.02.1985
Stanisławski Jan członek prezydium 13.12.1964 - 05.02.1967
Szczepińska Teresa   11.03.1962 - __.__.1963
Szczepiński Feliks skarbnik __.__.1963 - 13.12.1964
Szewczyk Tomasz   14.04.1997 - 24.03.2001
Szocik Mieczysław   16.02.1985 - 15.03.1997
Szulc Waldemar   07.03.1981 - 24.03.2001
    24.03.2001 - 12.03.2005
  skarbnik 12.03.2005 - 9.05.2009
Szymański Andrzej   16.01.1977 - 07.03.1981
Śliwińska Zofia sekretarz 11.03.1962 - 01.08.1964
Śnieżek Adam   __.__.1968 - 15.03.1970
Świersz Ryszard   16.01.1977 - 07.03.1981
  członek prezydium 07.03.1981 - 15.02.1982
Świniarski Ksawery sekretarz 13.12.1964 - 13.02.1966
Tokarz Józef Tadeusz   24.03.2001 - 12.03.2005
    12.03.2005 - 9.05.2009
Tucki Stanisław   05.04.1964 - 13.12.1964
Tworke Joachim członek prezydium 05.02.1967 - 27.02.1972
    27.02.1972 - 10.03.1974
Urbanowicz Szymon   12.03.2005 - 9.05.2009
Warzyński Stefan wiceprezes 23.06.1970 - 27.02.1972
  członek prezydium 27.02.1972 - 10.03.1974
Wasilewska Bogumiła sekretarz 12.03.2005 - 9.05.2009
Wiśniewska Regina wiceprezes 15.03.1997 - 24.03,2001
Wojciechowski Maksymilian   07.03.1981 - 11.03.1989
Woźniak Wiesław   13.12.1964 - 05.02.1967
Zagórska Alicja sekretarz 04.10.1966 - 04.10.1968
Zakrzewski Zygmunt z - ca sekret 11.03.1962 - __.__.1963
Zawadzki Tadeusz wiceprezes 11.03.1962 - 05.04.1964
  skarbnik 13.12.1964 - 05.02.1967
  wiceprezes 05.02.1967 - 15.03.1970
    15.03.1970 - 27.02.1972
    07.03.1981 - 16.02.1985
Zagrzebnicka Krystyna   11.03.1962 - 05.04.1964


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2019